lör. apr 20th, 2024

Reineiere vil gå til sak mot staten for å stanse planene om kraftutbygging gjennom deres reinbeitedistrikt. Det er regjeringen som vil bygge ut, for å elektrifisere Melkøya.
2023-08-09T11:16:55Z