tor. sep 28th, 2023

Ekstremværet «Hans» har gjort det dyrt og krevende for studenter å rekke frem til studiestart. Bergen-studenter finner nå alternative løsninger.
2023-08-09T14:06:46Z