tor. sep 28th, 2023

Glorija (24) var i en jentegjeng som gjorde hjembyen utrygg. Hun mener ungdom som utøver vold må møtes med forståelse i stedet for makt.
2023-08-25T20:39:12Z

av