fre. maj 24th, 2024

For ni år sidan grov utbyggjarar eit gigantisk hol midt i Stavanger, men så gjorde dei ikkje meir. Mimir Kristjansson i Raudt meiner politikarane har gitt frå seg kontrollen.
2023-08-23T03:29:47Z

av