ons. jun 19th, 2024

Næringsforeninger mener regjeringen må ta ansvar for å jevne ut prisforskjellene på strøm. Stortingspolitiker Marius Arion Nilsen (Frp) krever tiltak.
2023-09-02T09:44:40Z

av