fre. maj 24th, 2024

Politiet har stengt all ferdsel på Hønefoss bru på grunn av en uavklart situasjon.
Det kan være en sannsynlighet for at et transportbånd kan falle ut i elva fra Follum fabrikker, ifølge politiet.
Dette vil i så fall gi fare for skader på brukonstruksjonen.
2023-08-11T17:45:17Z

av