lör. apr 20th, 2024

Kommunene skal blant annet kunne stille strengere krav til boligbyggere om å sørge for flere utleieboliger og muligheter for leie-til-eie.
2023-08-11T13:00:03Z

av