ons. apr 17th, 2024

Tenk at du som 15-åring i skolen kan få intervjue Ibsens Nora fra «Et dukkehjem». Ny teknologi gir muligheter som kun begrenses av fantasien. Ikke er det juks heller.
2023-08-18T17:46:16Z

av