lör. sep 23rd, 2023

Den positive helseeffekten av latter er så stor at forskere mener latter bør vurderes som en del av klinisk behandling på sykehus.
2023-08-18T11:20:45Z

av