ons. apr 17th, 2024

Helsetjenester, utdanning og informasjonsflyt. Hvem som får styre teknologiutviklingen vil ha stor innvirkning på livet vårt.
2023-08-17T21:26:01Z

av