lör. jul 20th, 2024

De tre rettspsykiatriske sakkyndige i terrorsaken fra i fjor sommer, er ferdige med sine erklæringer om Zaniar Matapour.
De sakkyndige har vært delt i sine diagnostiske vurderinger og konklusjon. Dette kan ha betydning for spørsmålet om tilregnelighet. Vurderingen til to av de sakkyndiges taler for at Matapour var tilregnelig på handlingstidspunktet, mens den siste sakkyndige mener at Matapour har en diagnose som kan medføre utilregnelighet.
De rettspsykiatriske sakkyndige har hatt en krevende jobb da Matapour i liten grad har ønsket å samarbeide med de sakkyndige. Matapour var i fjor høst til tvungen observasjon i Bergen fengsel.
Den rettsmedisinske kommisjon skal nå vurdere erklæringene og komme med eventuelle bemerkninger.
Påtalemyndigheten tar med seg vurderingene og konklusjonene som de sakkyndige har gjort videre i sitt arbeid. Matapour vil uansett bli stilt for retten, og retten skal til slutt ta endelig stilling til om Matapour kan anses tilregnelig eller ikke.
2023-08-17T14:04:02Z

av