ons. maj 22nd, 2024

Sjøen har blitt kaldere og mer grumsete. Hyppigere ekstremvær vil kunne få store konsekvenser for sjø og vassdrag.
2023-08-17T14:31:55Z

av