tis. jun 18th, 2024

Klimaendringar og stadig større sjanse for ekstremvêr gjer at norske kommunar bør tenkje annleis når nye område skal byggjast ut i framtida, meiner NVE-direktør.
2023-08-25T18:27:43Z

av