ons. jun 19th, 2024

Høyspentmasta sto vippende i Glomma etter at demningen ved kraftverket på Braskereidfoss brast. Nå er ledningene sprengt bort, og masta har falt.
2023-08-10T17:07:33Z

av