fre. maj 24th, 2024

En rekke aktører fra landbruket og skognæringen skal møte landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) torsdag om ekstremværet Hans.
– Både bondeorganisasjonene og skognæringa har jeg invitert for å kunne få et første bilde av hvordan situasjonen ser ut, sier Pollestad til Nationen.
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Skogeierforbundet og Norskog deltar på møtet, som foregår på videolink klokka 17.
– Det handler om å få et stemningsbilde. Hvor er det verst? Hvilke rapporteringer får de inn? Hva ser man på som de største skadene? sier Pollestad.
Situasjonen er en stor belastning for de berørte, ifølge den nyutnevnte landbruksministeren. Han er imidlertid trygg på at det er gode erstatningsordninger.
(NTB)
2023-08-10T08:25:30Z

av