lör. apr 20th, 2024

Han er offer for ein av dei vanlegaste svindelmetodane. Og sjølv om metoden er velkjend, blir stadig fleire utsette for det. Mange lar vere å melde, seier Økokrim.
2023-08-17T18:18:53Z

av