lör. apr 20th, 2024

Etter ei veke har talet på førehandsstemmer auka med over 40 prosent samanlikna med kommune- og fylkestingsvalet i 2019. – Men valdeltakinga går ikkje nødvendigvis opp av den grunn, seier valforskar.
2023-08-18T08:17:25Z

av