tis. jun 18th, 2024

Endringer i matvarekjedenes prisstrategi gir uvanlig stor usikkerhet om prisveksten i august, i forkant av Norges Banks neste rentemøte. Tim fra Vågå merker at maten blir dyrere.
2023-09-01T16:05:29Z

av