ons. jul 24th, 2024

Etter flytting av fanger i ecuadorianske fengsler har innsatte gjort opprør. Gisler har blitt tatt i fengsler landet rundt.
2023-09-01T05:07:26Z

av