tis. jun 25th, 2024

Sjukeheimsbebuar Margot Strand er imponert over pleiarane, men ho lurer på kvifor det ikkje er fleire av dei på sjukeheimane i Noreg.
2023-09-09T15:18:30Z

av