ons. jun 19th, 2024

Ida er ein av 17.000 sjukepleiarar som står utanfor yrket. No foreslår SV i Nordland betalt sjukepleiarutdanning og bustad under studietida.
2023-09-05T22:04:14Z

av