fre. maj 24th, 2024

Heimevernet får 150 millionar kroner til auka aktivitet og øving, og 30 millionar til klede og utrusting. Det seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til NRK.
– Me står i ein anna sikkerheitspolitisk situasjon, og den møter me så langt fram me kan sjå, og derfor må me bruka meir av samfunnets ressursar til forsvar og sikkerheit, seier Gram.
Forsvarsministeren er på besøk hos Heimevernet på Lutvann i Oslo. Pengane er inne i det reviderte nasjonalbudsjettet som blir lagt fram av regjeringa tysdag denne veka.
2024-05-13T09:38:14Z

av

Lämna ett svar