tis. jun 25th, 2024

Forsvarerne stilte kritiske spørsmål til de sakkyndige om mengden DNA-materiale og antall treff fra Jan Helge Andersen på Lena Sløgedal Paulsen.
2024-05-13T14:11:29Z

av