tis. dec 5th, 2023

Forskarar prøver no å krysse pukkellaks med norsk villaks. Dei håpar forskinga kan konkludere med at kryssing ikkje utgjer ein trussel for villaksen.
2023-09-13T10:39:26Z

av