ons. maj 22nd, 2024

Drapsdømte Stig Millehaugen skal prøveløslates fra forvaring innen 1. juni 2024. Med prøveløslatelsen følger en rekke krav.
2023-09-13T10:08:49Z

av