tor. sep 28th, 2023

Selv de små tingene i livet, de små frustrasjonene, oppdagelsene, gledene og sorgene har i bunn og grunn med politikk å gjøre.
2023-08-10T08:50:39Z

av