lör. apr 20th, 2024

Seks av dei mest sentrale vindkraft-aksjonistane i Tysvær går inn i politikken. – Dei tar ein sjanse, seier valforskar Eli Skogerbø.
2023-08-17T16:04:00Z

av