lör. jul 13th, 2024

Ein planlagd barnehage i Finnmark skaper debatt. Samiske, kvenske og norske barn skal fysisk hindrast i å møtast – ved hjelp av gjerde. Det skal vareta minoritetsspråka.
2023-10-30T19:49:37Z

av