ons. jun 19th, 2024

Storelva i Hønefoss fortsetter å stige. Kommunen evakuerer nå flere nye innbyggere i frykt for at boliger skal bli tatt av vannmassene.
2023-08-10T07:53:09Z

av