ons. maj 22nd, 2024

Politiet melder om eit utslepp av ukjent væske på nordsida av Kristianborgvannet i Bergen. Fargen er raudleg.
Bergen Vann seier dei førebelse meldingane tyder på at det kjem ut ein slags oransje substans frå eit avløpsrøyr. Dei tek no fleire prøvar av vatnet. Brannvesenet har vore i området og lagt ut absorberande matter for å prøve å avgrense utsleppet.
110-sentralen seier til NRK at det er ingen lukt, men ein oransjefarge på vatnet. Dei vurderer ingen direkte fare med dette per no.
Politiet ber om tips i saka.
2023-09-10T18:30:45Z

av