lör. apr 20th, 2024

Økokrim har koblet inn Finanstilsynet i sine undersøkelser av tidligere Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, ifølge TV 2.
Det bekrefter Økokrim-sjef Pål Lønseth til kanalen.
– Økokrim vurderer alle saker som det er aktuelt å ta inn til etterforsking, grundig. Dette er ikke annerledes for Moe-saken. Spørsmålet er om det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, og om saken er av en slik karakter at den bør etterforskes av Økokrim. I arbeidet med den vurderingen ser man på all tilgjengelig informasjon. I denne sakstypen vil Økokrim også ofte ha dialog med Finanstilsynet før beslutning treffes, sier Lønseth.
2023-08-15T13:56:35Z

av