ons. maj 22nd, 2024

Bare på Sørlandet sykehus er det behov for minst 4 milliarder for å sette byggene i stand. Ledelsen sier det haster med å finne løsninger.
2024-04-18T18:47:16Z

av