fre. sep 22nd, 2023

Mange brukere og foresatte uttrykker manglende tillit til det eksisterende helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens i Norge. Det viser en ny rapport fra Bufdir.
Flere transpersoner og ikke-binære opplever også at de ikke får tilgang til nødvendig helsehjelp.
2023-09-15T08:03:23Z

av

Lämna ett svar