tis. jun 25th, 2024

Kraftig tordenvær passerte over Trøndelag. Like etter fant gårdbrukeren to døde kyr.
2024-06-10T19:46:29Z

av