tis. jun 18th, 2024

En tredjedel av innbyggerne i Longyearbyen får ikke lengre stemme på valgdagen.
2023-10-08T14:07:33Z

av