lör. jul 13th, 2024

Finnes kan slå seg til ro med at han ikke må møte i en rettssal. Solberg og Høyre må uansett forholde seg til alle som skal møte i et stemmelokale.
2023-11-03T14:57:13Z

av