lör. jul 13th, 2024

Et statlig beløp på 20 millioner kroner skal hjelpe barn og unge med særskilte behov til å lære bedre på skolen. Men dette er langt fra nok til å dekke etterslepet, mener Norges Døveforbund.
2023-10-27T14:35:29Z

av