ons. jun 12th, 2024

«Generasjon Greta Thunberg er død», sa Unge Høgreleiar Ola Svenneby etter at høgresida blei valvinnar i skulevalet. Audun Lysbakken kallar utspelet for vilt. Svenneby tek sjølvkritikk.
2023-09-05T20:14:02Z

av