fre. feb 23rd, 2024

Anette Trettebergstuen kan ikke stilles for riksrett, men saken må oversendes sivil påtalemyndighet. Det er det klare rådet fra Stortingets egne jurister til kontrollkomiteen.
2023-09-06T08:21:11Z

av