fre. maj 24th, 2024

Jordbruksverket i Sverige har definert en smittesone på nesten 1000 kvadratkilometer etter utbrudd av afrikansk svinepest blant villsvin. Mattilsynet tror mennesker kan ha tatt med seg smitten til Sverige.
2023-09-07T20:46:06Z

av