tis. jun 18th, 2024

Statskogs tellinger viser positive tegn i nord, men fra Trøndelag og sørover er utviklingen i bestanden så svak at statsforetaket stenger sine områder for rypejakt.
Før hver jaktsesong analyserer Statskog utviklingen i fangst og bestand av rype og skogsfugl. Hvert enkelt område blir analysert for å avgjøre hvor mye det kan jaktes innenfor rammen av bærekraftig forvaltning.
Tallene fra områdene i Trøndelag og sørover er dårlige nyheter for titusener av norske rypejegere.
– Med et par små unntak, er det i år kun fra Nordland og nordover som etter våre analyser har et høstbart rypeoverskudd, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.
2023-08-25T04:54:14Z

av