fre. maj 24th, 2024

Statsministerens kontor leverte i dag et omfattende svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Sindre Finnes’ aksjehandler mens Erna Solberg var statsminister.
Blant spørsmålene SMK svarer på, er hva kontoret gjorde for å sjekke at Finnes solgte sine aksjer, slik han hadde varslet.
«Statsministerens kontor har verken myndighet til eller ansvar for å påse eller kontrollere at statsministerens ektefelle selger aksjer. Videre vil det uansett være den enkelte politikers ansvar å ivareta egen habilitet,» skriver SMK.
Videre skriver embetsverket i brevet, som er undertegnet av statsminister Jonas Gahr Støre, at SMK ikke kan ha full oversikt.
«Statsministerens kontor kan ikke ha full oversikt over hvilke økonomiske og andre forhold som til enhver tid kan gjøre statsministeren eller andre regjeringspolitikere inhabile i sakene de har til behandling, men kan gi politikerne opplæring og veiledning i forståelsen og praktiseringen av habilitetsreglene,» heter det.
«Det er også årsaken til at forvaltningsloven legger opp til at det er den enkelte selv som må være oppmerksom på og vurdere egen habilitet.»
2023-10-03T09:33:47Z