lör. jul 13th, 2024

Erna Solberg er lettet for at verken hun eller ektemannen skal etterforskes for innsidehandel. Hun sier hun må se om hun har krefter og tillit til å fortsette som partileder.
2023-11-03T12:56:50Z

av