ons. maj 22nd, 2024

Både elevar og lærarar ved Brandsøy skule i Kinn får avgrensingar på mobilbruken. Elevane i skuletida. Lærarane utanfor skuletida.
2024-04-19T09:39:13Z

av