ons. maj 22nd, 2024

Saken har skapt massiv debatt i den lille bygda. Nå sier kommunen ja til gruvedrift, hvis de kommer til enighet med Sametinget og reineiere.
2023-09-08T08:20:52Z

av