ons. jun 19th, 2024

Vannet stiger kraftig i Mjøsa. På Hamar måtte kommunen sette inn helikopter for å berge stupetårnet.
2023-08-11T07:57:39Z

av