lör. jul 20th, 2024

Dei fyrste palestinarane har kome seg over grensa til Egypt. Tusenvis av menneske er såra, blant dei ein gut som skrik etter å kome heim.
2023-11-02T18:33:54Z

av