tis. jun 18th, 2024

Da konas telefon slo inn i Gaza, skjønte Yoni Asher at familien var tatt av Hamas. – De har vært fanget av terrorister i 30 timer, sier han til NRK.
2023-10-08T21:05:52Z

av