ons. apr 17th, 2024

Tidligere president Donald Trump har stilt garanti for 175 millioner dollar i en sivilsak og unngår at eiendeler beslaglegges.
Beløpet tilsvarer om lag 1,9 milliarder norske kroner.
Pengene skal dekke kausjon for boten på 454 millioner dollar, nær 5 milliarder kroner etter dagens kurs, som Trump har fått utsatt.
Trump fikk boten for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.
2024-04-02T00:19:41Z

av

Lämna ett svar