tis. jun 18th, 2024

Under «kaosuken» på UNN i Tromsø i sommer døde barnet til Renate. Nå spør hun politikerne om hva de vil gjøre for å sikre omsorgen til fødende.
2023-08-28T18:25:05Z

av